Estnisk Trädbank

Material

Från rötterna till kronan, allt som är unikt!

Träd och virke

Eken symboliserar starkhet, långt liv och värdighet både som träd och virke. Estland ligger nära den nordliga gränsen för artens spridningsområde. De fattiga förhållandena här ger virket  unika färgtoner och former.

Rönnens rötter ligger djupt i det estniska folkets själ. Man tror att dess närhet håller borta det onda. Naturen skulle vara mycket fattigare utan rönn. Med sin färgrikedom och sina bärklasar ger det näring för både fåglarna och ögonen.

Äppelträdet är utan tvekan det mest kända trädet. Man kan säga att tack vare dess frukter har träden och människorna en gemensam blodcirkulation. Äppelträdet anses vara en symbol för fruktbarhet. Virket hos särskilt de gamla och stora träden är hårt och mycket färgrannt.

Oljan som rinner i enens "ådror" hör säkert till toppen av världens mest naturliga parfymer. På grund av sitt aromatiska och uthålliga virke har enen blivit det mest älskade hantverksvirket.

Klibbal som virke är väldigt människovänligt och medgörligt. Virket spricker inte så enkelt och är därför ett lämpligt material för tillverkning av skedar och ihåliga föremål.

Asken är den näst viktiga trädarten med hårt virke i Estland. Det kan vara spännande att veta att trädet hör till familjen oljeträd. Här i norden är dess virke mycket skönare och kontrastrikare än i söder.

Almen är en av de mest unika trädarterna i våra skogar. Virket är mycket hårt och spänstigt, finns i mycket kontrastrika färgtoner. Virket närmast stubben kan ibland vara nästan svart. I Europa är almen det mest uppskattade lokala virkesmaterialet.

Svartek

Svarteken är vanlig ek som legat sjödränkt i minst 300 år. Den karakteristiska svarta färgtonen kommer av järnet i vattnet. Svarteken är nog det mörkaste byggvirket, ett av de mest värdefulla virkessorterna och säljs kilogramvis. Bearbetningen kräver tålamod, skarpa verktyg och stor koncentration eftersom materialet brukar bete sig oväntat. Till exempel har det förekommit en tiondedels krympning på längden.

Skillnaden mellan att skära vått eller torrt svartek är också påfallande – vått virke beter sig stundvis som gyttja men när det väl har torkat är resultatet ett otroligt glänsande svart snitt, däremot kan det hända att verktyget inte har någon effekt alls på det torra virket. Hur som helst handlar det om ett mycket spännande och exklusivt material som bär med sig meddelanden från det förflutna.

Kontakta oss | info@puupank.ee
Informationen på denna sajt får användas för allmänt bruk endast med hänvisning till informationskällan och upphovsmännen.