Woodbank of Estonia

Puupank OÜ

Raka küla, Rapla vald, Rapla maakond, 79603, Eestonia
info@puupank.ee

Valdur Tilk

Materjalid, töökojad (omanik, juhatuse liige)

Valdur tunneb puid ja puitu, olles samas ka meisterlik puidu vestja. Kõikidele küsimustele, mis puudutav meie varusid, töökodasid ja puidu võimalusi üldiselt, oskab tema vastata.

valdur@puupank.ee
+372 523 4057

Siive Penu

Arvepidamine (omaniku esindaja, juhatuse liige)

Siive hoolitseb meie ettevõtte finantstaskaalu ja arvepidamise eest.

siive@puupank.ee

Martin Bristol

Omanik

martin.bristol[at]ut.ee

Kontakt | info@puupank.ee
Lehel olevat teavet võib avalikult kasutada, kui on viidatud teabe allikale ja autoritele.